• Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av bidragets ändamål inklusive relevans för pågående eller framtida vetenskapligt arbete.
  • Ansökan ska även omfatta kostnadsplan och ett kortfattat CV.

Ansök via e-post senast den 15 april 2022 till kansliet för medicin och farmaci: jin.saida@uu.se.

  • Ansökan ska bestå av en PDF-fil.
  • Märk e-posten med ”Ivon Vikströms minnesstiftelse”.