Bidragen ska i första hand användas för "deltagande i undervisning och forskning vid utländska läroanstalter samt i kongresser utomlands och studieresor för befordrande av svensk medicinsk forsknings framåtskridande".

Ansökan ska innehålla

  • kort beskrivning av bidragets ändamål
  • relevans för pågående eller framtida vetenskapligt arbete
  • kostnadsplan
  • kortfattat CV.

Ansök senast den 6 april 2022 via: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/47920