En central del av Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus) verksamhet är stöd till forskarnätverk inom Uppsala universitet. Syftet med stödet är att skapa möjligheter för att etablera och utveckla tvärgående forskarnätverk inom universitetet och delas ut efter en öppen utlysning.

Stödet kan exempelvis användas för att under en begränsad tid konkretisera idéer till ett eller flera specifika forskningsprojekt eller för att ordna sammankomster för att utveckla nya tvärgående samarbeten. I första hand ska stödet bidra till utvecklingen av samarbeten över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Circus lyser nu ut medel för upp till sex stycken tvärgående och tematiska forskarnätverk under två år. Information om utlysningen och hur man ansöker om medel

OBS! I september anordnas ett informationsmöte, anmäl dig redan nu!