Syftet med stödet är att skapa möjligheter för att etablera och utveckla tvärgående forskarnätverk inom universitetet och delas ut efter en öppen utlysning. Stödet kan exempelvis användas för att under en begränsad tid konkretisera idéer till ett eller flera specifika forskningsprojekt eller för att ordna sammankomster för att utveckla nya tvärgående samarbeten.

I första hand ska stödet bidra till utvecklingen av samarbeten över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Målet med stödet är att initiera verksamhet som ska leda fram till nya forskningsprojekt med kraft att finna egen extern finansiering.

Information om utlysningen och hur man ansöker om stödet.

Den 7 september 2020 anordnas ett informationsmöte, anmäl dig redan nu!