Vetenskapsområdet för medicin och farmaci får i år tillgång till 2 825 282 kronor ur universitetets stiftelse för inbjudan av gästforskare och gästföreläsare. Samtliga lärare och forskare på vetenskapsområdet är välkomna att ansöka om medel. Då de endast är tillgängliga vart fjärde år kan ansökan gälla under den kommande fyraårsperioden.

Villkor

  • Medlen får användas för ersättning åt framstående forskare eller forskare verksamma utanför universitet- och högskoleväsendet.
  • Medlen kan användas till finansiering av svenska eller utländska gästföreläsare.
  • Vid beräkning av ersättning handlar det om lön eller engångsersättning.
  • Medlen får användas till driftskostnader för gästforskare och gästföreläsare oberoende av hur deras övriga kostnader betalas.
  • Medlen kommer i första hand att ges till gästforskare som planerar att stanna i Uppsala längre än tre månader.

Ansökan

Ansökan ska innehålla

  • uppgifter om gästforskarens forskningsplan (1–2 A4-sidor)
  • meritförteckning
  • kostnadsberäkning.

Referenslista och särtryck ska inte bifogas.

I de fall en doktorand ansöker om medel för en gästforskares räkning ska projektledaren eller handledaren godkänna ansökan. Ansökan ska vara vidimerad av prefekten.

Ansök senast den 31 oktober 2021.

Ansök här: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/24749