Syftet med priset är att ”uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar”.

För att få ansöka måste du:

  • vara kvinna
  • avlagt doktorsexamen 2018 eller senare
  • vara verksam vid ett lärosäte eller forskningsinstitut i Sverige.

Sista ansökningsdag är 27 september 2022.

Läs mer och ansök.