U-Share har identifierat chansen att arbeta som postdoktor vid det andra universitetet som en attraktiv möjlighet att förbättra samarbetet och utbyta kunskaper på ett sätt som kan gynna båda universiteten. Universiteten har därför tillgängliggjort medel för två samarbetsprojekt, ett vid en medicin- eller farmaciinstitution vid UU och ett vid en institution vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU.

För att söka dessa medel ska en ansökan skickas in gemensamt av en forskare vid en värdinstitution och en tilltänkt postdoktor.

Mer om samarbetsprojekten mellan UU och SLU