Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond stödjer forskning och utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Stiftelsen delar i huvudsak ut anslag till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning. Nyskapande forskning på hög vetenskaplig nivå som gäller för hela målgrupper är prioriterad.

Du är behörig att söka om du är senior forskare (huvudhandledare) för planerade eller påbörjade doktorandprojekt som rör forskning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Ansökan ska innehålla:

  • sökandes namn, nuvarande anställning, akademisk utbildning och titel på det sökta projektet
  • forskningsprogram
  • CV och bibliografi för huvudhandledaren
  • beskrivning av forskargruppen som projektet kommer att drivas inom
  • övriga anslag som huvudhandledaren förfogar över
  • ekonomisk kalkyl
  • CV för doktoranden
  • etiska tillstånd eller överväganden.

Observera att alla ansökningshandlingar ska skickas in i 7 exemplar (1 original och 6 kopior).

Läs mer och ansök