Vem kan söka?

För att ha behörighet ska du:

  • vara vårdanställd vid Region Uppsala på minst halvtid
  • ha en pågående forskningsaktivitet som dokumenterats i vetenskapliga publikationer och ett forskningsprogram med självständig profil
  • ha avlagt doktorsexamen tidigast 13 juni 2019.

Hur ansöker du?

Du ansöker elektroniskt via ett ansökningsformulär i Researchweb. För att ansöka behöver du ett personkort. Se till att uppdatera ditt personkort och CV om du redan är användare i Researchweb.

På grund av tekniska begränsningar i Researchweb behöver du ladda upp din publikationslista som en PDF. Redovisa sakkunnigbedömda originalartiklar (peer-reviewed original articles) separat från forskningsöversiktsartiklar (research review articles), sakkunnigbedömda böcker och bokkapitel (peer-reviewed books and book chapters). Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning.

Läs mer och ansök.

Bedömning och beslut

Din ansökan bedöms av en arbetsgrupp utsedd av Universitetssjukvårdsnämnden. Beslutet kan förväntas under september 2022.