Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet.

Stödet ligger vanligtvis på 600 000 kronor per år, under ett eller två år, och riktar sig till projekt inom hela det neurovetenskapliga området. Du kan få ett högre belopp och längre bidragsperiod om Hjärnfondens vetenskapliga nämnd bedömer att ditt projekt är av särskild vikt och hög kvalitet.

Du kan också få forskningsbidrag med särskilt stöd från Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet. Forskningen ska i så fall vara inriktad mot psykisk ohälsa hos barn och unga.

Du har också möjlighet att få finansiering från donatorer som ingår i Hjärnfondens donatorsprogram. Du söker genom din ordinarie ansökan genom att godkänna att den även kan komma att presenteras för intresserade donatorer.

Vem kan söka?

Forskare med flera års erfarenhet av forskning efter disputationen och med anställning eller tydlig anknytning till ett svenskt lärosäte, till exempel verksamhet vid universitetsklinik. Minst hälften av arbetstiden måste vara förlagd till Sverige.

Vilket språk kan du skriva på?

Skicka in din ansökan på svenska eller engelska. Titeln och den populär­vetenskapliga beskrivningen måste vara på svenska oavsett språk.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en forskningsplan på max sju sidor, inklusive referenser, och innehålla följande rubriker:

  • Syfte och problemställning
  • Relevans
  • Forskningsöversikt
  • Projektbeskrivning
  • Preliminära resultat
  • Din erfarenhet inom området
  • Nationellt och internationellt samarbete
  • Referenser

Läs mer och ansök

Läs mer om ansökan på Hjärnfondens hemsida