Din ansökan ska innehålla namn, adress, tjänsteställe och utbildning ska omfatta: 

  • forskningsplan om högst fyra A4-sidor
  • kostnadsberäkning 
  • meritförteckning. 

Som emeritus kan du inte vara huvudman för projektanslag. 

Om du tidigare beviljats anslag från fonden ska du bifoga en redogörelse för hittills uppnådda resultat, gärna i form av publicerade arbeten. 

Din fullständiga ansökan (i två exemplar) ska vara inlämnad (poststämplad) senast den 12 mars 2023. Märk kuvertet: Stiftelsen Familjen Ernfors fond. 

Skicka din ansökan till: 

Professor Per-Ola Carlsson 
Institutionen för medicinsk cellbiologi 
BMC Box 571 
751 23 UPPSALA