Sigbrith Björkelunds Stiftelse delar ut bidrag till kvinnliga forskare vid Karolinska Institutet eller Uppsala universitet, verksamma inom områdena neurologi, psykiatri eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Bidraget ska i första hand finansiera kostnader i samband med vistelser vid forskningsinstitutioner utanför Sverige men bidrag som på annat sätt stödjer forskningsarbetet kan också komma i fråga.

Läs mer och ansök på sigbrith.se.

UPPDATERAD: Ansök om medel från Sigbrith Björkelunds stiftelse 2022