Den kommande Swedish Development Research Conference äger rum 22–24 augusti 2022. Värd för konferensen är GlobeLife (globelife.se) – ett gemensamt initiativ mellan Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

För närvarande är utlysningssystemet öppet och vi tar emot ansökningar från doktorander, forskare och praktiker, som motsvarar konferensens huvudtema: ”Transforming Development Research for Sustainability”.

Utlysningen för abstract har förlängts till den 28 februari 2022.

Du kan hitta mer information om utlysningen för sammanfattningar på vår webbsida http://www.DevRes2022.org. Vi hoppas att du kan vara med!

Anmälan till konferensen öppnar april 2022.