Veckan innan det nya biblioteket öppnar sker flytten i flera etapper:

  • 31/1 - 2/2: Litteraturen flyttar. Det går bra att låna böcker som står kvar i hyllorna. Självbetjäningsmaskinen står kvar.
  • 3/2 - 6/2: Biblioteket är stängt och det är inte möjligt att låna böcker ur hyllorna eller lämna tillbaka böcker. Det går bra att lämna tillbaka böcker på något av våra övriga bibliotek. Där finns också studieplatser.
  • 7/2: Biblioteket öppnar i hus 10.
  • 2/2: Ångström Makerspace och Ångström Visualisation lab är stängt från 2/2 och kan delvis vara otillgängligt under vecka 4 och 5 innan dess. Ångström Makerspace öppnar i hus 10 under vecka 6.

Ångströmbiblioteket är ett bibliotek med självservice utan bemannad disk. Du når oss via vår digitala frågetjänst Fråga biblioteket för hjälp och svar på frågor. Den är bemannad vardagar kl. 9-18.

Hitta i nya Ångströmbiblioteket

Biblioteket är placerat i två plan. På entréplan (plan 0) finns alla kursböcker och delar av den övriga boksamlingen. Här finns även hyllor för beställda böcker, inklusive fjärrlån, samt en självbetjäningsmaskin för utlån och återlämning.

Biblioteket erbjuder studieplatser av olika slag, flera grupprum, kopieringsrum och datorer.

Här finns även VR-utrustning, touchskärm, datorer med speciella program och så småningom även ett inspelningsrum.

Ångström Makerspace drivs av studentmedarbetare i bibliotekets regi och ligger intill det nya biblioteket på entréplan.

På plan K1 finns delar av boksamlingen samt en självbetjäningsmaskin för utlån. Återlämning sker på entréplan.