Forskningsberedningen ska bidra med analyser och råd inom forsknings- och innovationspolitiken, bland annat i arbetet med den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen som beräknas till slutet av 2024.