Rekryteringsgruppen vid universitet har tagit beslut, baserat på universitetskollegiets rekommendationer, att till konsistoriet föreslå  Anders Hagfeldt som ny rektor för Uppsala. Anders Hagfeldt är idag verksam som Director of Laboratory of Photomolecular Science, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) – läs tidigare intervju på medarbetarportalen. 

Universitetskollegiet, som består av 65 ledamöter, hade vid måndagens sammanträde omröstning och där fick Anders Hagfeldt en klar majoritet av rösterna.

Resultatet fastställdes och överlämnades till rekryteringsgruppen som följde universitetskollegiets rekommendationer. Nu kommer de att överlämna sitt förslag till konsistoriet för beslut den 17 juni, för vidare beslut till regeringen som utser rektor.

Tidsplan för processen att utse prorektor  

Se även kravprofil för prorektor.


30 september 
Rekryteringsgruppen samråder med konsistoriet om prorektorskandidater till hörande och därefter lämnas namn på kandidater som ska höras till universitetskollegiet. Kandidater offentliggörs.
 

13 oktober
Hörande av prorektorskandidater.
 

21 oktober
Universitetskollegiet överlämnar sitt förslag till prorektor till rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppen överlämnar sitt förslag till konsistoriet.


12 november 
Konsistoriet beslutar om prorektor