Alumnverksamheten vid Uppsala universitet har flera syften. Jorja Zambars, universitetets internationella alumnkoordinator, berättar:

Jorja Zambars foto David Naylor- Ett syfte med verksamheten är att vårda de relationer som universitetet har skapat med alumnerna under deras studietid och även att hjälpa dem att behålla kontakten med varandra. Samtidigt ger vi dem möjligheten att skapa nya kontakter som kan vara värdefulla för deras framtida karriärer. Ett annat syfte är att kunna informera och uppdatera dem om vad som händer vid universitetet, om den forskning som bedrivs och att bjuda in dem till evenemang anordnade av universitetet och våra alumnföreningar.

Vad gör alumnföreningarna och vem kan starta en förening?

Inom alumnnätverket finns trettiotal alumnföreningar som erbjuder sina medlemmar möjligheter att träffas och hålla kontakten. Föreningarna anordnar regelbundet återträffar, föreläsningar, pubkvällar och andra aktiviteter för sina medlemmar. Jorja Zambars förklarar:

- Alla alumner i nätverket kan starta en förening, men det måste finnas tillräckligt många som vill engagera sig i föreningens arbete och styrelse. Man ska ha en koppling till en institution, enhet, centrumbildning, utbildningsprogram eller liknande. Man kan även starta en internationell alumni chapter som är ämnesöverskridande och för alla alumner som bor i samma stad eller land utanför Sverige. Föreningens bas kan finnas här i Uppsala eller var som helst i världen.

Utredning och enkät för stärkt samarbete

Just nu pågår en utredning (Dnr UFV 2021/1045) för att bland annat identifiera åtgärder för att stärka universitetets samarbete med nationella och internationella alumner. Utredningen görs på uppdrag av rektor. Syfte är att engagera alumnerna att bidra till att stärka universitetets utbildning och forskning.

En del av utredningen är en enkät som gjordes våren/sommaren 2022 för att se förutsättningar och behov att bedriva alumnverksamhet på olika håll inom universitetet. Enkäten vände sig till de av universitetets anställda som kommer i kontakt med alumner, som arbetar med alumnfrågor idag eller som skulle vilja göra det. (Det går inte längre att besvara enkäten.)

Nya toolkits för alumnföreningar

Jorja Zambars har arbetat åtta år vid universitetet. Från och med 2022 jobbar hon heltid med internationella alumner tillsammans med teamledaren Noelia Ollvid. En tjänst är vakant för tillfället, men förhoppningen är att den blir tillsatt efter sommaren. Den personen ska arbeta med svenska alumner.

Under våren har Jorja Zambars och hennes kollegor bland annat arbetat med att uppdatera informationen på medarbetarportalen om alumnverksamheten.

- Vi har utökat informationen och gjort den tydligare för anställda och alumner så att de hittar rätt. Det hänger ihop med att vi har tagit fram nya toolkits som innebär att vi försöker öka stödet härifrån.