När beslutet att ställa in det traditionella valborgsfirandet i Uppsala togs i januari 2021 konstaterade Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt att:
– Sista april och mösspåtagningen vid Carolina är en tradition som är starkt förknippad med Uppsala och en dag vi alla ser fram emot. Vi hade hoppats att vi skulle kunna fira som vanligt i år, men det är tyvärr inte möjligt under rådande smittläge. Det blir ännu ett år då vi får uppmana studenter och anställda att hälsa våren välkommen på annat sätt.

Samarbete för att minimera smittan

Sista april eller Valborg i Uppsala arrangeras inte någon enskild aktör utan det är ett lapptäcke av en mängd aktiviteter med olika arrangörer. För att hålla ihop allt finns därför Valborgssamverkan som är ett samarbetsprojekt med ett fyrtiotal organisationer och företag som samverkar inför varje Valborg. I år arbetar förstås Valborgssamverkan med att få alla att hälsa våren välkommen utan att riskera ökad smittspridning.

– Ambitionen är att få uppsalaborna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av smittan och givetvis undvika att vi får inresande besökare, säger Anna Gozzi, projektledare för Valborgsamverkan på Destination Uppsala. Jag tror uppsalaborna är förnuftiga och hälsar våren välkommen hemma eller utomhus med de man bor med eller träffar regelbundet för att minska smittspridningen och belastningen på sjukvården.

Välkomna våren i naturen

Huvudbudskapet från Valborgssamverkan är "Bara 12 månader kvar till Valborg" och alla de ingående organisationerna förmedlar budskapet via sina olika kanaler, inte minst via sociala medier riktat mot olika målgrupper.

– Vi hoppas alla medarbetare och studenter hjälper till och stöttar den här ambitionen. Det är viktigt för att inte öka spridningen av covid-19 ännu mer, säger Pernilla Björk, kommunikationsdirektör vid Uppsala universitet.

Istället för de traditionella inslagen på Sista april finns nu möjligheten att göra andra saker.
– I år vill jag uppmuntra alla som är friska och inte vill vara hemma att upptäcka alla våra fina naturområden runt Uppsala. Välkomna våren ute i naturen med dina allra närmaste, säger Anna Gozzi.

Digital forsränning

Många förknippar förstås Sista april med forsränningen. Och för att vi inte ska sakna alla tokiga flottar alltför mycket har Uppsala teknolog- och naturvetarkår som är arrangören bakom Forsränningen myntat begreppet Digitalborg. Traditionsenligt klockan 10.00 Sista april kan du avnjuta årets upplaga av forsränningen digitalt från soffan hemma. Det är åtta personer som kommer att utsättas för olika utmaningar längs vattendrag. Notera att var de befinner sig är okänt för alla utom arrangören.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår kommer även att genomföra en digital variant på det traditionella evenemanget Ankdagen som riktar sig till barnfamiljer. Man kan beställa en Ankpåse med pyssel och hittar olika experiment på webbsidan. Alla intäkter för Ankdagen går oavkortat till Akademiska sjukhusets barnfond.

Traditionellt brukar ju våren sjungas in. Uppsala universitet har därför tagit fram en körapp till mobilen. Kören består av en kvartett avatarer som framför en vårrepertoar av fyra vårsånger och du kan förstås sjunga med. Appen kommer att finnas för Android respektive Iphone och gå att ladda ner gratis lagom till Sista april.