– Det är roligt att det fortfarande går starkt framåt. Systematiskt arbete med utveckling av attraktiva utbildningar och en väl fungerande rekryteringsprocess ger resultat, säger Joachim Ekström, chef för studentrekryteringen på kommunikationsavdelningen.

Det totala antalet ansökningar till internationella masterutbildningar för höstterminen 2020 uppgick till 20 752 ansökningar, att jämföra med höstterminen 2019, då antalet var 16 379 sökande. Nu när det även är klart med antalet studenter som betalt anmälningsavgiften, så visar resultatet en 20-procentig ökning av dessa studenter till universitetets alla masterutbildningar, jämfört med förra årets siffor.

När anmälningsstatistiken för höstterminens masterprogram kom i början av året, toppades listan bland annat av ”Masterprogram i hållbar utveckling”, med 1 088 sökande, och bilden kvarstår när det är klart med betalningarna.

– Vi är jättestolta över att ha ett program som intresserar en sådan stor och internationell grupp av studenter. Det är en utmaning att sätta ihop ett utbildningsprogram som på bara två år ska ge studenterna en utbildning i några av de största och viktigaste – och ibland kontroversiella frågorna, både ur ett samhällsperspektiv och ur ett naturvetenskapligt perspektiv, säger Sebastian Willman, biträdande prefekt på den geovetenskapliga institutionen, som står bakom programmet.
 

Han gissar att hållbar utveckling är ett ämne som engagerar och aktiverar lika mycket politiskt som tekniskt. Anledningarna att söka är många men ett gemensamt mål brukar vara att studenterna vill verka för en bättre värld. Den internationella studentgruppen består till en tredjedel av svenska studenter, en tredjedel kommer från EU och resterande tredjedel är avgiftsstudenter utanför EU, alla med sina olika bakgrunder som ger studenterna ett unikt nätverk för framtiden.
 

Införde GMAT för urval
 

”Masterprogram i global hälsa” är ett annat program med många sökande – 1 114 sökande, och ”Masterprogram i företagande och ledning” har 1 096 sökande till höstterminen.

– Ja, visst har antalet sökande ökat på vårt masterprogram "Business and Management" med inriktning mot Internationellt företagande. Det är ca 200 fler betalstudenter i år jämfört med förra året. Vi kan även se en svag ökning bland avgiftsbefriade sökande och det känns otroligt spännande och kul att det är fler som är intresserade av våra masterprogram, säger programansvarige Sabine Gebert Persson.

Vad ökningen beror på är svårt att veta, menar hon men tror precis som Sara Bladby, studievägledare för masterprogrammet, att det kan beror på att man kontinuerligt jobbar med att förtydliga informationen på webben och dessutom har en bra dialog med enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering och med studentrekryteringen på kommunikationsavdelningen.

– Vi vet också att omdömet i sociala medier när det gäller programmet är mycket positivt, så det goda ryktet ger nog också effekt. Programmet gjordes om för tre år sen och då införde vi även ett test, GMAT (Graduate Management Admission Test) som är vanlig vid andra lärosäten. Vi tror att det sänder en signal om att vi inte enbart väljer studenter efter antal högskolepoäng, utan att de även ges möjlighet att visa sina faktiska kunskaper. Vi har också sett en starkt växande efterfrågan från studenter om att införa GMAT även i den svenska antagningsomgången, där vi än så länge enbart har högskolepoäng som urval.