Enkäten är en del i utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet som genomförs av Vetenskapsrådet (VR). Det är därför viktigt att enkäten besvaras. Kontrollera din e-post ifall du är en av de utvalda (även skräpposten). Enkäten är öppen till och med 4 april 2022.