Vi vet inte vilka som blir utvalda och har därför valt att tala med Ziad Hijazi, som var en av dem som svarade vid förra utvärderingen 2018. Ziad är överläkare och docent i kardiologi vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Ziad, du var en av dem som besvarade enkäten vid förra ALF-utvärderingen 2018. Hur upplevde du enkäten?

– Enkäten var uppdelad i två delar. En med webblänk och frågor som jag tyckte var relativt enkla att besvara. Den andra delen bestod av frisvar. Det gav mig ett bra tillfälle att reflektera och att tänka igenom ett så viktigt och angeläget ämne.

Vad vet du om den utvärdering som pågår nu?

– Under hösten 2021 har jag deltagit informationsmöten om utvärderingen och jag har också läst igenom en del dokument på webben som fakulteten tillhandahåller. Det har faktiskt gett mig bra insikter om både utvärderingen samt vad universitet faktiskt gör för att främja forskningen i regionen.

Varför är det viktigt att delta i ALF-utvärderingen?

– Det är en nationell utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet, och den genomförs vart fjärde år. Eftersom resultatet utgör grund för fördelning av en ganska stor del av vårt anslag för klinisk forskning, så är det jätteviktigt att vi faktiskt får möjlighet att beskriva vårt arbete och berätta om Uppsala. Det handlar om vår framtid som kliniska forskare – och i slutändan våra patienters hälsa.

Vi har också ställt ett par frågor till dekanus för medicinska fakulteten, Karin Forsberg Nilsson som sitter med i den styrgrupp för utvärderingen som vi har i Uppsala. Karin är också ledamot i den nationella ALF-styrgruppen.

Vad händer härnäst?

– Alla forskare och forskarstuderande som ska svara på enkäten, ska göra det innan 4 april. De arbetsgrupper vi har för andra delar av utvärderingen arbetar under våren med underlag som VR begärt in. Under hösten kommer VR kommer att ha hearings med ALF-regionen där internationellt sammansatta expertpaneler utvärderar och bedömer det underlag som vi i Uppsala levererar. VR lämnar slutrapport under 2023.

Hur kan de som ska svara på enkäten hitta mer information?

– Den 14–15 mars kommer vi i projektgruppen att arrangera ett webinarium med frågestund där de som vill kan koppla upp sig och ställa frågor kring enkäten och utvärderingen. Vi publicerar också information på webben.