Vid bedömning av fördelning av medel för apparatur/utrustning kommer särskild hänsyn att tas till förslag som gynnar infrastruktur för klinisk forskning eller dyrare utrustning som kan vara till nytta för flera forskargrupper. Utrustning som förväntas vara till nytta under längre period och inte enbart nyttjas för ett enskilt projekt kommer att prioriteras.

För att skapa ytterligare möjlighet för tid till forskning har Universitetssjukvårdsnämnden beslutat om att även utlysa ALF-medel för centralt finansierade doktorandmånader samt forskarmånader för nydisputerade (inom 3 år från disputation). Vid fördelning av doktorand- och forskarmånader kommer särskild hänsyn att tas till ansökningar inom områden som är utsedda till nationell högspecialiserad vård eller som anses vara av särskild strategisk betydelse för vårdens utveckling inom Region Uppsala.

Behörighet att söka

För behörighet att ansöka om apparatur/utrustningsstöd fordras att den sökande är anställd inom Region Uppsala motsvarande minst 30 %. För doktorand- och forskarmånader gäller att man ska vara anställd minst 50 % inom Region Uppsala för att vara behörig att söka.

Vad ansökan ska innehålla

Ansökan sker elektroniskt via ett ansökningsformulär i Researchweb: www.researchweb.org/is/alfuppsala/.

För att ansöka behöver du ett personkort i Researchweb. Det skapas genom att du klickar på länken nedan och går in på fliken ”logga in/registrera ny användare”. Om du sedan tidigare har skapat ett personkort i detta system kan du använda samma. Den e-postadress du anger kommer att vara den vi kontaktar dig på genom hela ansökningsprocessen. Se till att uppdatera ditt personkort och CV med aktuella uppgifter om du sedan tidigare är användare i Researchweb.

Publikationslista

Vi vill att du laddar upp en PDF med din publikationslista. I denna lista ska du redovisa sakkunnigbedömda originalartiklar (peer-reviewed original articles) separat från forskningsöversiktsartiklar (research review articles), sakkunnigbedömda böcker och bokkapitel (peer-reviewed books and book chapters).

Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senast publicerade arbetet hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket.  

Obs! För ansökan om doktorand- och forskarmånader måste ett intyg från verksamhetschefen bifogas där man godkänner att den sökande kan få ut eventuell fördelad forskningstid under 2023.

Bedömning och beslut

Din ansökan bedöms av en arbetsgrupp utsedd av Universitetssjukvårdsnämnden. Beslut angående tilldelning planeras att tas vid Universitetssjukvårsnämndens möte den 28 mars 2023.

Fördelade medel måste nyttjas under 2023.

Artikeln publicerades ursprungligen av Akademiska sjukhuset.