Jarl Hellman vid institutionen för medicinska vetenskaper, ordförande för Diabetesrådet – grattis till förstaplatsen!

– Tack! Det är helt otroligt roligt, ett teamwork verkligen, och ett strukturerat kvalitetsarbete i grunden med många eldsjälar som kämpar sedan lång tid. Det har aldrig hänt något liknande inom diabetesvården i Uppsala och det förtjänar verkligen att uppmärksammas. Vi har historiskt haft problem med dåliga data både inom sjukhus och primärvård om man ser lite längre tillbaka i tiden, sedan har det blivit successivt bättre faktiskt.

– Det är för övrigt allra första gången som man gör denna gedigna analys av diabetesvården med både kvalitetsdata från Register och ett stort underlag med patientenkäter med 40 % respons. Sedan finns det en förbättringspotential förstås, och väldigt roligt också med tanke på vårt multidisciplinära Centre of Excellence för typ 1 diabetes som finns här vid Akademiska sjukhuset sedan 2012.

– Med starkt fokus på vård, utbildning och forskning kan vi även fortsättningsvis – Akademiska sjukhuset/Region Uppsala och Uppsala universitet i samarbete – bidra till att diabetespatienterna får det bättre.