Möjligheten att ansöka om stipendium för personalutbyte är öppen både för lärare och övrig personal. Varje år ansöker universitetsförvaltningen om nya stipendier inom Erasmus+ och listan med tänkbara partneruniversitet ändras.

Målet är att du som personal eller lärare ska få möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt. Tanken är att kontakterna med partneruniversitetet ska stärkas och du ska sprida kunskaper som mottagande lärosäte saknar.

Stipendiet är tänkt som ett bidrag för boende och traktamente.