Här får konkreta tips och råd för hur man förebygga och detektera AI-relaterade försök till vilseledande vid examination.

Här kan du läsa mer om AI-relaterat fusk