Kommer immunterapi att vara framtidens behandling för att bekämpa cancer och kommer den vara tillgänglig för alla, eller ett privilegium för några få?
Vilka är de viktigaste utmaningarna för åldrande i europeiska länder och Chile?
Vilka problem upplever idag invandrarkvinnor? Hur kan vi anpassa oss till klimatförändringen?
Vad kan världen lära av den svenska innovationsformeln?

Mer än 200 forskare kommer att behandla dessa och många andra frågor på "II Chile-Sweden Academic Forum, Santiago 2018", årets största binationella vetenskapliga möte i den chilenska huvudstaden under veckan. Kongressen, som organiseras av Uppsala universitet, Pontificia Universidad Católica de Chile, Lunds universitet och Universidad de Chile, har som syfte att fördjupa internationella nätverk för att möta de globala utmaningarna, som till exempel, hållbar användning av naturresurser, migrationfenomenet, kvaliteten på vården och främjandet av innovationspolitiken.

Chile och Sverige har under historien gång fått starka politiska och ekonomiska band. Idag bor mer än 50 tusen chilenare i Sverige, inklusive många forskare. Dessa band utgör ett utmärkt tillfälle för de båda huvuduniversiteten att söka svar på världens stora globala utmaningar. Det första Chile-Sverige forumet hölls på Lunds universitet under augusti 2017. Där diskuterades tio områden av gemensamt intresse för olika arbetsgrupper. Vidare startade finansieringsorganen i varje land (Chile och Sverige) en fond för stöd och samarbete mellan forskning och dessutom bildades Access-plattformen, som syftar till att underlätta och fördjupa de akademiska relationerna mellan båda länderna.

– Från Access-plattformen vill vi leverera svar och lösningar på olika utmaningar, som cancer, klimatförändringar, migration, bland mycket annat, sade Ennio Vivaldi, rektor vid Universidad de Chile. Samarbetsandan är mycket viktig för internationaliseringsprocessen.

Ignacio Sánchez, rektor vid Pontificia Universidad Católica de Chile, betonade vikten av samarbete när det gäller avancerad forskning:

– Det här är ett unikt tillfälle att stärka förbindelserna med Sveriges och Chiles bästa universitet. Således blir denna plattform ett viktigt samarbetsmöjligheter för att främja forskning och utveckling av innovation mellan experter på toppnivå, som bidrar till att ta itu med globala problem lokalt , sade Sánchez.

Internationellt samarbete

I den andra versionen av forumet kommer de deltagande institutionerna att öka till 20, bland annat kommer Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sveriges lantbruksuniversitet, Universidad de Concepción och Universidad de Santiago att medverka.

Leif Kirsebom, professor i biologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, förklarade att han förväntar sig att partnerskapet levererar ny kunskap och innovation. Han betonade vikten av det gemensamma intresset som finns i olika ämnen.

– Chile har en lång kust och många vattenfrågor, något som vi i Sverige också har intresse för. Vi har också energiresurser och vi delar andra gemensamma frågor, som till exempel invandring. Här kan vi dra nytta av och lära av varandra.

Han konstaterade också att utbyte av studenter och akademiker är andra viktiga bidrag av Access-plattformen.

– Samarbetet är viktigt för Sverige som land, för det finns många forskare på våra universitet som har både ett professionellt och personligt förhållande till Chile, vilket bidrar till att driva allt framåt, menade Stacey Ristinmaa Sörensen, vicerektor med särskilt ansvar för forskning och forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet.

– I dagens värld måste vi arbeta med komplexa problem genom att få in mycket olika kunskaper, vi måste lära oss att arbeta på ett nytt sätt, sade hon.

Olika workshops och seminarier kommer också att organiseras under forumet. Bland ämnen som kommer att analyseras finns innovativa metoder för att hantera sjukdomar i samband med åldrande, resistens mot antibiotika och de extrema klimatförändringarna.

– Vi försöker förstå hur antibiotikaresistens sprider sig och hur vi kan stoppa det. Det här är ett globalt problem och inget som vi kan lösa själva i Sverige. Tillsammans med våra chilenska kollegor kan vi studera och får en mer övergripande bild av detta forskningsområde, sade Rolf Lood, docent vid Lunds universitet.

Matías Broschek Santelices

Leif Kirsebom, Professor at Department of Cell and Molecular Biology, about the main goals with the Chilean collaboration.