Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, utvecklade för drygt tre år sedan en webbkurs om våld, i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Kursen kan följas enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

Att en interaktiv utbildning har nått så många som 50 000 användare är en stor framgång, konstaterades vid seminariet kring ”Webbkurs om våld” som nyligen hölls vid NCK.

Läs hela artikeln på hemsidan för Nationellt centrum för kvinnofrid,