– Syftet med Academia Net är att synliggöra framstående kvinnliga forskare inom olika områden. Det är viktigt eftersom kvinnliga forskare fortfarande är underrepresenterade på ledande positioner. På Vetenskapsrådet används databasen som ett verktyg när vi letar efter lämpliga forskare för sakkunniguppdrag, berättar Carolina Hertzman Johansson, forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet.

Databasen AcademiaNet har funnits sedan 2010. De forskare som nomineras väljs ut enligt olika kriterier, till exempel akademiska kvalifikationer och referenser samt erfarenheter av ledarskap. Andra kriterier är undervisning, internationell erfarenhet och socialt engagemang. I år har Vetenskapsrådet nominerat 274 nya namn.

– Majoriteten av de nominerade är sökande som har fått bidrag av oss och som fick höga betyg på sin ansökan. Vi har också nominerat ordförande i våra beredningsgrupper, huvudsekreterare och ledamöter i vår styrelse, våra ämnesråd, råd och kommittéer. Slutligen så har vi också nominerat ledamöter i Sveriges unga akademi, Kungliga Vitterhetsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien, säger Carolina Hertzman Johansson.

Kvalitet framför kvantitet

En av de 46 nominerade vid Uppsala universitet är Birgitta Essen, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, som forskar om global, reproduktiv hälsa i ett migrationsperspektiv. Hon ser nomineringen som en kvalitetsstämpel.

– Alla sätt att främja kvalitet före kvantitet i forskningsarbetet är värdefullt anser jag. Det är viktigt att rekrytera personer med fördjupade kunskaper. Inte minst idag behöver detta tydliggöras då jag ser att akademin, i likhet med sociala medielogiken, kännetecknas allt mer av snabbhet och ytlighet snarare än reflektion och precision. 

Behövs sådana här satsningar idag, utifrån din erfarenhet?

– Ja, Academia Net behövs för att upprätthålla de akademiska normer som vi enats om, nämligen transparens och meritokrati istället för rekrytering utifrån vänskap eller kön.

Kombinera familj och karriär

En annan av de nominerade är Linda Andersson Burnett, forskare i vetenskapshistoria. Hennes specialområde är flödet av vetenskapliga idéer och praktiker mellan Skandinavien och Storbritannien på 1700- och 1800-talen.

Vad betyder det för dig att vara med i Academia Net?

– Det är en ära och mycket roligt att få vara med i denna grupp! Jag är precis tillbaka från föräldraledighet med mitt tredje barn och jag hoppas att min nominering visar att man kan kombinera familj och karriär även om det är i vissa perioder lite kämpigt. 

Hon ser ett stort behov av sådana här satsningar, eftersom kvinnor fortfarande är underrepresenterade i ledande positioner inom akademin.

– I Sverige är till exempel bara cirka 30 procent av alla professorer kvinnor och många förknippar fortfarande 'forskaren' med en man.

I början av karriären

Lina Mtwana Nordlund är forskare vid institutionen för geovetenskaper, i naturresurser och hållbar utveckling. Hon är fortfarande i början av karriären och försöker balansera forskning och undervisning med familj, barn och fritid.

– Denna utnämning ger välbehövd uppmuntran till att fortsätta försöka lösa komplexa hållbarhetsutmaningar av våra kuster och hav. Det känns också extra roligt eftersom min forskning är inter- och transdisciplinär.

Även hon ser behovet av fler kvinnor inom akademin, särskilt på högre positioner.

– Här på Uppsala universitet har vi en jämn fördelning mellan kvinnor och män när det kommer till doktorander, men det är många kvinnor som faller bort på vägen. Det är bara en tredjedel av alla professorer som är kvinnor, och då ligger vi bra till om man jämför med många andra universitet i världen.

Lättare att hitta lämpliga kandidater

Där tror hon att Academia Net kan få stor betydelse, genom att lyfta fram framstående kvinnliga forskare.

– Gång efter annan hör man om utmaningar att hitta kvinnliga akademiker som kan vara med i olika styrelser, kommittéer, media och liknande. Det är ingen tvekan om att det finns massor med fantastiska kvinnliga akademiker. Denna satsning underlättar arbetet med att hitta samarbetspartners och lämpliga kandidater till olika uppdrag, säger Lina Mtwana Nordlund.