Hur kom initiativet till?

– Vetenskapsakademien hade för 20 år sedan en kort serie med texter som började med människans evolution. Det har hänt så oerhört mycket inom det området på 2000-talet så för fyra-fem år sedan tog jag initiativ till att uppdatera texten. Men så dök covid upp och klimatfrågan har ju varit aktuell i många år nu. Det blev högsta prioritet att färdigställa dessa texter så fort som möjligt. Expertgrupper, mestadels ledamöter i Vetenskapsakademien har skrivit. I klimattexten har rektorsrådet Anna Rutgersson vid Uppsala universitet varit delaktig.

Varför behövs de här texterna?

– Vi skriver om områden där det kommit mycket ny information som säkert många inte känner till. En av Vetenskapsakademiens viktigaste uppgifter är att förmedla kunskap till allmänheten. Det började redan på Linnés tid. Så vi har en fantastiskt lång och fin tradition av att förmedla kunskap till samhället, både till beslutsfattare och den breda befolkningen. Just texten om människans evolution år 2000 kom till för att det debatterades i riksdagen om att ta bort ordet ras i lagstiftningen. Vi såg behovet av att berätta om kunskapsläget inom forskningen som har tillintetgjort det klassiska rasbegreppet. Vi människor har blandat oss med varandra i så hög grad att det inte går att använda begreppet ras i den gamla bemärkelsen.

Hur ska informationen spridas?

– Vi använder våra sociala medier för att nå ut så mycket som möjligt. Vi har ett samarbete med förlaget Natur & Kultur som är en stiftelse och de skickar ut information till skolor och lärare. Jag har också varit i kontakt med region Stockholm och hälsorådet där. Samhället skriker efter information. Det finns områden där vaccinationsgraden är mycket låg och det gör förstås att behovet där är extra stort av material som beskriver kunskapsläget i klargörande texter. Alla om har blivit medvetna om texterna har uttryckt stor uppskattning och materialet har använts i flera olika sammanhang, till exempel i universitetsutbildningar.

Har ni andra texter på gång?

– Efter texten om människans evolution kommer en om genmodifierade växter och därefter ytterligare ett par. På Europanivå samarbetar vi med andra akademier för att bemöta desinformation. Det är viktigt att ge vederhäftig och korrekt och information för att bemöta ryktesspridning.

Hur hinner du med både det här och att forska?

– Både forskningsinformation och forskning är både min hobby och mitt yrke.