Sedan hösten 2022 har en grupp doktorander inom bland annat kirurgiska vetenskaper och folkhälsovetenskap arrangerat ”Science Fika”. De tre doktoranderna Oreste Affatato, Amelia Dahlén och Markus de Ruijter utgör ”Science Fika”-kommittén. Varannan helg under terminerna har allmänheten bjudits in till olika vetenskapliga föredrag på Uppsala stadsbibliotek.

De inbjudna talarna pratar på ett lättförståeligt språk, svenska eller engelska, i cirka 20 minuter om något vetenskapligt ämne. Efter presentationen får åhörarna inte bara fika utan också chansen att mingla och diskutera på ett mer informellt sätt. En annorlunda fika, med andra ord.

Våren 2023 har föredragen bland annat handlat om fysisk aktivitet, hjärnans belöningssystem och Alzheimers sjukdom. Nästa föreläsning ges lördagen den 6 maj klockan 14 och har rubriken Anestesi till barn: hur vet vi om det lilla barnets hjärna påverkas av narkosen?