Richèl Bilderbeek, tillämpningsexpert vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, förklarar:

- Öppen vetenskap är ett sätt att göra vetenskap mer tillgänglig och öppen på flera sätt, med målet att få fler forskningsresultat som man faktiskt kan reproducera, någto som är ett känt problem inom "vanlig" vetenskap. 

Alla är välkomna

Alla som är intresserade är välkomna att diskutera och delta i ”Open Science Uppsala”, även hugad allmänhet och kritiker.

- Notera att verkligen alla som vill diskutera öppen vetenskap är välkomna, även de med kritiska röster, säger Richèl Bilderbeek.

Andra fredagen i varje månad under terminerna klockan 16.15-17 hålls en föreläsning eller presentation där vanligtvis en forskare diskuterar olika aspekter av öppen vetenskap. Ofta använder föreläsaren sin egen forskning för att illustrera ideal, mål och problem med öppen forskning. De flesta av teammedlemmarna i Open Science Uppsala undervisar i ”open science”-relaterade ämnen i akademiska miljöer. Men alla som kan ge en vetenskaplig presentation kring öppen vetenskap får föreläsa om de vill.

Föreläsningarna och presentationerna hålls i Mallasalen på Stadsbiblioteket i Uppsala.

- En del av öppen vetenskap är att vara just öppen för alla som är intresserade av att diskutera för- och nackdelar med öppenheten, säger Richèl Bilderbeek. Det är därför föreläsningarna hålls på Stadsbiblioteket och är öppna för alla.

Engelska och gratis

Föreläsningarna ges på engelska. Skälet till detta är enligt Richèl Bilderbeek att det är det mest inkluderande språket här.

- Engelska är forskningens lingua franca: varje forskare publicerar och skriver på engelska, presenterar på och talar det språket. Därför blir det svårt att hitta en svensk som är intresserad av forskning men som inte kan engelska, säger han. Samtidigt kan även forskare ibland inte förstå all terminologi på engelska. Det är vanligt att be om förklaringar och översättningar.

Det kostar inget för besökarna att lyssna på en föreläsning. Någon förtäring bjuds åhörarna däremot inte på, men den som vill fika kan göra det i Stadsbibliotekets kafé.

- Efter föreläsningarna kan de som vill följa med föreläsaren och diskutera och prata mer informellt på någon pub, säger Richèl Bilderbeek.

Kanaler för mer information

”Open Science Uppsala” erbjuder annat än föreläsningar.

- Vi har en e-postlista, ett Twitter-konto, en Facebook-grupp och en LinkedIn-grupp, berättar Richèl Bilderbeek. Genom de här kanalerna ökar vi synligheten för vårt nätverk samtidigt som intresserade kan hålla sig informerad om våra aktiviteter och program.