Speciella arkivalier och samlingar

I UUA finns det många typer av arkivmaterial.

Gårdshandlingar alltifrån 1624 är ett unikt och omfattande material med arrendehandlingar, husesynsprotokoll från 1740-talet, pergamentskartor från 1660-talet och storskifteskartor från 1700-talet, boskapslängder och restantieräkenskaper, för att nämna några exempel.

I UUA ingår också Sätra Brunns arkiv och The Raoul Wallenberg Projects arkiv.

Karta

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: univark@uadm.uu.se