Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kontakt

Funktionsadress: Univark@uadm.uu.se

Universitetsarkivarie: Håkan Drufva

Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7.

Öppettider:
Arkivexpeditionen i Segerstedthuset är öppen efter överenskommelse.