Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kontakt

Funktionsadress: Univark@uadm.uu.se

Universitetsarkivarie: Jeanette Aulén

Universitetsarkivarie: Håkan Drufva

Universitetsarkivarie: Johan Sjöberg

Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7.

Öppettider:
Arkivexpeditionen i Segerstedthuset är öppen helgfri vardag
mellan 9.00 - 11.00 eller efter överenskommelse.