Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kontakt

Universitetsarkivarie: Håkan Drufva

Universitetsarkivarie: Johan Sjöberg

Universitetsarkivarie: Jeanette Aulen

Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala

Besöksadress:
Universitetshuset i universitetsparken och universitetsbiblioteket (Carolina Rediviva, UUB)

Telefon:
Universitetsarkivet: 018 - 471 1771,  018 - 471 1716

Öppettider:
Arkivexpeditionen i universitetshuset är öppen helgfri vardag
mellan 9.00 - 11.00 eller efter överenskommelse.

Handskriftsavdelningen UUB mån-fre 9.00-15.00.

Epost:
univark@uadm.uu.se