Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Navet för samverkan och innovation

UU Innovation ger enskilda forskare och studenter kvalificerat stöd för att utveckla sina affärs- och samverkansidéer, och vi stimulerar och underlättar innovation och samverkan i strategiska forskningsområden och partnerskap. Som central stödenhet för innovation vid Uppsala universitet bidrar vi till forskningens genomslag i samhället. 

På UU Innovation arbetar affärsrådgivare, samverkansledare och specialister på immaterialrätt. Medarbetarna har mångårig erfarenhet från både forskning och näringsliv.