Universitetets lokalvård

Om universitetets lokalvård

Arbetsmiljön för anställda och studenter börjar med trivsamma och ändamålsenliga lokaler. Vi utför en verksamhetsanknuten, behovsanpassad lokalvård till universitetet, andra myndigheter och företag.

Vi arbetar med modern utrustning och miljömärkta produkter anpassade för lokaler med olika användningsområden. Vår personal är välutbildad och i varje grupp finns yrkescertifierad personal.


Fr.o.m. våren 2017 är Uppsala universitets lokalvård Svanen-märkt

Personalen (ca 120 personer) är centralt anställd och indelad i 10 geografiska områden. Varje serviceledare är kontaktperson till alla institutioner inom sitt lokalvårdsområde.

Ladda gärna ner Rutiner för lokalvårdsorganisationen vid Uppsala universitet för att läsa mer om den service vi erbjuder och hur vi jobbar.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Gun Ekman, Lokalvårdschef
Marie Schröder, Ekonomi och administration

Lokalvårdsområden