PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Studenter med funktionsnedsättning

Det finns två samordnare vid Studentavdelningen som arbetar med det universitetsgemensamma pedagogiska stödet som gäller studier och funktionsnedsättning. De samarbetar även med andra avdelningar, enheter och institutioner vid universitetet.
Här på MP kan du läsa mer om denna service under rubriken "Stöd och service - Studieadministration - Stöd och service till studenter".