PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Organisation och kontakt

Inflyttning i Segerstedthuset sker under sommaren 2017. Se mer information om universitetsförvaltningen.

 

Har du frågor, synpunkter eller idéer är du välkommen att kontakta projektledare
Therese Iveby Gardell

Projektgrupp    
Therese Iveby Gardell Bitr universitetsdirektör,
Adm chef Campus Gotland
Projektägare/
projektledare
Lotta Almgren Planeringsavdelningen Projektadministratör
Mia Lindegren IT-avdelningen Projektledare  IT
Rickard Enander IT-avdelningen Projektledare IT
Fredrik Blomqvist   Projektledare
Gemensam service
Annika Sundås Larsson Byggnadsavdelningen  
Karin Apelgren Studentavdelningen  
Pernilla Björk Avd för kommunikation   
Johan Lundborg Kansliet för HumSam  
Irene Lundqvist Studentavdelningen  
Håkan Mo Planeringsavdelningen  
Margareta Öberg Byggnadsavdelningen