PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Bilder och grafik

Kortfilm om hur Segerstedthuset byggdes (skapad av Erik Åstrand maj 2017)

Följ med på ett besök i huset, november 2016. (Film)

Se filmen om arkitekternas vision

Byggnaden placeras på ett bra avstånd från slottet och Botaniska trädgården och axeln mellan de två sistnämnda förblir det dominerande sambandet i området.

Bild: skiss 2 nya förvaltningshuset

Byggnadens nya placering gör att den upplevs som mindre inifrån Botaniska trädgården och ger mer utrymme för en grön utformning av övergången mellan vägarna och byggnaden.

Bild: skiss 3 nya förvaltningshuset

Bild: skiss 4 nya förvaltningshuset