PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Segerstedthuset

Uppsala universitet bygger ett nytt hus i Blåsenhusområdet. Den nya byggnaden ska inhysa arbetsplatser för universitetsledningen och förvaltningen och ska genom sin placering och utformning vara lätt nåbar för anställda, studenter och besökare.
Huset är klart för inflyttning sommaren 2017.

Informationssidor om Segerstedthuset

Se filmen om hur Segerstedthuset byggdes (skapad av Erik Åstrand maj 2017)

Bild: skiss 4 nya förvaltningshuset
Idéskiss på ny byggnad i kvarteret Plantskolan. Vy från Norbyvägen mot slottet. 

Området ligger centralt i det moderna Uppsala universitet, som huvudsakligen sträcker sig längs Dag Hammarskjölds väg. Detta är viktigt för tillgängligheten. En öppen och välkomnande byggnad bidrar till att integrera området bättre i stadsmiljön och med de omgivande kulturminnena. Placeringen kräver en byggnad med hög arkitektonisk kvalitet, som kan berika stadsbilden med respekt för den kultur­histo­riska miljön och samtidigt representera hela det moderna Uppsala universitet.

Mål för den nya byggnaden
Målsättning för Uppsala universitets planerade byggnad för förvaltning och universitetsledning:

  • förbättrat stöd till kärnverksamheten
  • förbättrad studentservice
  • lättillgänglig för studenter, anställda och besökare
  • närhet till universitetshuset, studentkåren och stadskärnan
  • central placering i universitetsstråket
  • samlade och funktionella lokaler med god arbetsmiljö
  • tillgängliga lokaler vad avser funktionshinder
  • byggnad med hög arkitektonisk kvalitet
  • öppenhet mot samhället
  • certifierad Miljöbyggnad

Genomförandebeslut fattades av rektor den 30 september 2014.

Arkitekternas vision

Se intervju med arkitekt Tobias Gagnér från den danska arkitektbyrån 3XN