PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Sida för studenter

För att kunna ta del av material från RFI-presentationerna om ny lärplattform behöver du som student skicka ett mejl till info-elarande@uadm.uu.se. Ange ditt fullständiga namn och användaridentitet (användarnamn).

Materialet är endast avsett för anställda och studenter vid UU. Vänligen respektera detta.

Vi skickar dig då en länk till en gruppyta i Medarbetarportalen där du loggar in med dina vanliga användaruppgifter. Materialet från presentationerna finns under  ”Dokument”.

Delge projektgruppen dina synpunkter och kommentarer: Kommentarer angående UU:s nya lärplattform, formulär.