PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Sida för anställda

Material från presentationer av de fem leverantörer som svarade på universitets RFI (request for information).

Materialet är endast avsett för anställda och studenter vid UU. Vänligen respektera detta.

Delge projektgruppen dina synpunkter och kommentarer: Kommentarer angående UU:s nya lärplattform, formulär.

Blackboard

Presentation från Blackboard

Canvas

Presentation från Canvas
Testa fritt www.canvaslms.eu

D2L/Brightspace

Presentation från D2L/Brightspace

Our You Tube channel: https://www.youtube.com/user/Desire2LearnInc

Helping teach women entrepreneurs in war torn Libya : https://vimeo.com/175265415

Accessibility in practice with Brightspace with Carin from D2L: https://youtu.be/HlZrFHoVa-c

Deakin University: Personalisation at scale: https://youtu.be/36C4x9hSJrk

Release conditions and personalization: https://www.youtube.com/watch?v=Oi_yHkwS3n4

Virtual Classroom in Brightspace: https://youtu.be/b83HlIRAqwY

Video Assignments in Brightspace: https://youtu.be/9uCvlL5vVZE

Itelligence SAP

Presentation från Itelligence SAP

itslearning

Information från itslearning
Testa https://hedemo.itslearning.com

 

Delge projektgruppen dina synpunkter och kommentarer: Kommentarer angående UU:s nya lärplattform, formulär.