PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ny lärplattform vid Uppsala universitet: Blackboard

Universitets upphandling av en ny lärplattform (Learning Management System, LMS) är nyligen avslutad (oktober 2017). Blackboard vann upphandlingen och är alltså det system som ska ersätta de nuvarande centralt förvaltade systemen för undervisning: Gotlands Moodle, den nuvarande installationen av Ping Pong samt delar av Studentportalen.
 

Det intensiva arbetet med att få systemet på plats påbörjas omedelbart för att så snabbt som möjligt kunna testa installationen. När det nya systemet finns på plats kommer övergången från befintliga system att ske successivt. Användare av Gotlands Moodle kommer vara först ut i den processen.
 

Enligt den preliminära tidplanen ges endast ett urval kurser i den nya lärplattformen under vt18 (s.k. pilotkurser). Detta för att kunna testa arbetsflöden och funktionalitet.
 

Lärare som ska undervisa i den nya lärplattformen under ht18 kommer att få tillgång till systemet under våren 2018 för att lägga upp och planera sina kurser. Från centralt håll kommer fokus att ligga på att ge stöd till de lärare som idag använder Gotlands Moodle eftersom det är det första system som ska avvecklas. Alla som vill börja arbeta med kursplanering i den nya lärplattformen kommer dock att kunna få tillgång till systemet efter samråd med prefekt eller motsvarande. Detta alltså oavsett vilket system man använder idag.

 

Arbetet med att flytta undervisning från Ping Pong kommer att genomföras på bred front under hösten 2018 med målet att alla nuvarande Ping Pong-kurser ska ges i den nya lärplattformen våren 2019.  Detta återigen enligt den preliminära tidplanen och med användarstöd från centralt håll genom hela processen.
 

Alla användare kommer i god tid få information och mer precisa svar på frågor som:

  • När kan jag börja använda den nya lärplattformen?
  • När måste jag börja använda den nya lärplattformen?
  • När måste jag sluta använda Gotlands Moodle?
  • När måste jag sluta använda Ping Pong?
  • När måste jag sluta använda Studentportalen?
En  projektgrupp  är tillsatt och leds av en  styrgrupp . Ordförande i styrgruppen är Åsa Kassman Rudolphi. Projektledare är Anna Gunder.

 

Har du frågor? Kontakta  info-elarande@uadm.uu.se