PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Arbetsgruppen för nyanlända och integration

Anna Singer - professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid juridiska institutionen.

Anneli Waara - presschef vid kommunikationsavdelningen.

Birgitta Tomkinson - professor i medicinsk biokemi vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.

Elisabet Nihlfors - dekanus, professor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Ethel Blom Marx - projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning,

Gabriel Gardell - projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning.

Hooshang Bazrafshan - likavillkorsspecialist vid personalavdelningen.

Ingrid Nylander - professor i farmaceutisk farmakologi 05 vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Jakob Stone - Uppsala studentkår.

Jessica Millert - samordnare vid studentavdelningen, antagningsenheten.

Lars-Henrik Eriksson - universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi.

Lisa Freyhult – universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi.

Liselott Dominicus van den Bussche - studievägledare vid institutionen för informationsteknologi.

Maria Eklund Heinonen - universitetslektor vid institutionen för nordiska språk.

Nina Nesset - studie- och karriärvägledare vid studentavdelningen, enheten för studie- och karriärvägledning.

Shabnam Sharifpour – verksamhetsledare för mångfaldsbyrån ESMeralda.

Shima Momeni - koordinator vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Ylva Hedstrand - studievägledare vid kansliet för teknik och naturvetenskap.