PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Aktuellt i projektet

EASY-projektet

Uppsättningen av nya Raindance (RD 2018) är i full gång och just nu genomförs en första testperiod tillsammans med systemleverantören CGI. Planering för tester för olika användargrupper och utbildning pågår.

Testerna genomför i fyra olika testfaser.

  • Testfas 1 för att säkerställa att systemet är uppsatt rätt så att det blir meningsfullt med större tester.
  • Testfas 2 genomgång av kraven från upphandlingen och från analys och designfasen.
  • Tesfast 3 Flöden, behörigheter mm.
  • Testfas 4 Test av restposter.

Till testfas 3, flöden och behörigheter mm behöver vi testpersoner, både ekonomiadministratörer och attestanter. Olika delar av systemet testas vid olika tidpunkter, men i huvudsak under vecka 43-44. Budget testas redan vecka 40. Om du är intresserad så kan du anmäla dig på nedanstående länk. Vi återkommer med mer information till de som är intresserande av att vara med och testa systemet.

Anmälan till testfas 3.

Budget

Budgetmodulen är den del som driftsätts först. En detaljerad tidplan för när olika institutioner kan starta kommer inom kort. Det blir en spridning över några dagar.

RD 2018 kommer att vara öppet för budgetregistrering från den 9 november och fram till och med den 2 februari 2018 för att på så vis även göra tid för bokslutsarbetet.

Inom kort kommer kontaktpersonerna för behörighet till Raindance att kontaktas via e-post med instruktioner. I den fil som kommer att bifogas ska institutionen svara vilka som ska ha behörighet till budgetmodulen.

Informationsmöte

Nedanstående tider är bokade för en första genomgång av budgetmodulen. Observera att dessa tillfällen endast vänder sig till de användare som ska använda budgetmodulen. Vi kommer senare i höst att bjuda in till informationstillfällen för alla användare då vi går igenom det nya systemet i sin helhet.

Anmäl dig genom att klicka på länken för önskat tillfälle.

20171106 kl. 13.00-16.00 Lokal: Segerstedthuset, Plantskolan k1:477

20171107 kl. 9.00-12.00 Lokal: Segerstedthuset, Plantskolan k1:477

20171114 kl. 9.00-12.00 Lokal: Segerstedthuset, Plantskolan k1:477

Förutom denna första genomgång av budgetmodulen kommer vi att bjuda in till särskilda webbaserade möten där budgetmodulens olika delar presenteras. Vi kommer även att anordna budgetstugor och ha telefonsupport under budgetperioden. Mer information kommer.

Konteringsändring i Primula

För närvarande pågår arbete att ta fram en metod för att från fil läsa in de konteringsuppgifter i Primula som ska gälla från 2018. Inga ändringar kommer att göras i Primula förrän Primulas månadsomställning för december är klar. Just nu håller vi tillsammans med HR-avdelningen på att ta fram en komplett tidplan för arbetet.

Frågor

Har du frågor om budgetfunktionen kontakta Ellen.Leijon@uadm.uu.se, för frågor rörande EASY-projektet Edrun.Eriksson@uadm.uu.se