PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

EASY - nytt ekonomiadministrativt system

Universitetsdirektören har fattat beslut om att upphandla ett nytt ekonomisystem. Arbetet bedrivs i projektform och har fått namnet EASY, ekonomiadministrativt system. Projektledare är Edrun Eriksson, enhetschef vid avdelningen för ekonomi och upphandling.

Projektet ska kravställa, upphandla, driftsätta och införa ett nytt ekonomisystem samt utreda frågan om en universitetsgemensam e-handelstjänst (inköpssystem).

I arbetet medverkar avdelningen för ekonomi och upphandling, IT-avdelningen och planeringsavdelningen samt representanter för institutionerna/motsvarande.

Upplysningar:  Edrun Eriksson