PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Dokument från e2014

Arbetsgruppens första rapport från december 2014 (på engelska) finns att ladda ner HÄR! Den kompletteras av ett dokument som innehåller en fördjupad analys (på svenska) av e-lärandets tekniska ramverk vid UU - ladda ner även detta dokument!

I den första rapporten finns en kort sammanfattning av resultaten från den enkät om e-lärande som gick ut till lärare och studenter vid UU. En fördjupad analys, även den på svenska, finns att ladda ner HÄR.

En internationell panel gästade UU den 10-11 februari för att ge ge sina synpunkter på e-lärandet vid UU. Programmet för deras besök finns HÄR. I slutet av mars 2015 lämnade den in sin rapport.

De slutliga rekommendationerna från e2014, där de synpunkter som lämnats av panelen vägts in, överlämnades till rektor 26/5 2015.