PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kunskapsunderlag

Arbetet med att ta fram kunskapsunderlaget var indelat i följande områden:

  1. En inventering av hur e-lärandet ser ut vid UU 2014
  2. En omvärldsanalys av e-lärandets utveckling nationellt och internationellt
  3. En sammanställning evidensbasen för effektivt e-lärande
  4. En analys av den tekniska utvecklingen inom e-lärandeområdet
  5. En utvärdering av e-lärande vid UU, utförd av en internationell panel

Resultaten av arbetet finns i projektets rapporter.