PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vilka arbetade inom e2014?

Lärarrepresentanter:

Ingrid Ahnesjö (ordförande), Ingrid.Ahnesjo@ebc.uu.se
Erik Björk (vice ordförande), erik.bjork@farmaci.uu.se
Anette Månsson, Anette.Mansson@lingfil.uu.se
Lars Weiselius, lars.weiselius@edu.uu.se
Anna Eckerdal,Anna.Eckerdal@it.uu.se
Catharina Svensson, Catharina.Svensson@imbim.uu.se

Studentrepresentanter:

Alexandra Abde (vt-14), Uppsala studentkår
Caisa Lycken, ordf@us.uu.se
Felix Thålin, ordförande Rindi

Universitetsförvaltningen:

Mia Lindegren, Mia.Lindegren@uadm.uu.se
Åsa Kettis, asa.kettis@uadm.uu.se

Sekretariat:

Eva Pärt-Enander, eva.part-enander@uadm.uu.se
Mats Cullhed, mats.cullhed@uadm.uu.se

Kvalitetsrådet var referensgrupp för e2014, vars arbete också avrapporterades till rektor och rektors ledningsråd.