Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utveckling för hela universitetet

Vid Uppsala universitet pågår flera universitetsövergripande utvecklingsprojekt inom administration, byggnation och kärnverksamhet som stöd för utbildning och forskning.