Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nya Ladok berör hela universitetet

Vi får ett nytt studieadministrativt system

Nya Ladok är ett nytt studieadministrativt system som kommer att införas vid 38 universitet och högskolor i Sverige. Projektet berör alla vid Uppsala universitet som arbetar med studenter, det vill säga administratörer, lärare, studierektorer, studievägledare, programsamordnare, studenter och forskarstuderande. 

Vid Uppsala universitet införs nya Ladok i oktober 2018. 

Läs mer om nya Ladok på vår webbplats.