Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nya Ladok berör hela universitetet

Vi får ett nytt studieadministrativt system

Nya Ladok är ett nytt studieadministrativt system som kommer att införas vid 38 universitet och högskolor i Sverige. Projektet berör alla vid Uppsala universitet som arbetar med studenter, det vill säga administratörer, lärare, studierektorer, studievägledare, programsamordnare, studenter och forskarstuderande. 

Vid Uppsala universitet beräknas införandet att ske under 2018 men redan nu kan vi förbereda oss så att övergången går så smidigt som möjligt. 

Läs mer om nya Ladok på vår webbplats.